Цінні папери грають велику роль на фінансовому ринку. І все цінні папери мають свої споживчі властивості, які якоюсь частиною формують їх вартість. Ліквідність та прибутковість — це найголовніші критерії якості цінних паперів, які важливі для інвесторів. Також звертають увагу при інвестиціях на надійність, бо саме надійність завжди цінится найвищим чином. Вона визначається за допомогою фондових та кредитних рейтингів емітентів, які зазвичай складають професійні агенства. Ці рейтинги представляють собою оцінку основних показників емітента, вони визначають місце емітента щодо інших обʼєктів за допомогою спеціальної шкали. Серед показників, які враховують при складанні рейтингу виділяють платоспроможність, можливі ризики його діяльності. Все частіше фондові рейтинги складають для цінних паперів. Позиція у рейтингу свідоцтвує про надійність.

Оцінка вартості акцій, як цінних паперів, має свої особливості та нюанси. Вона відрізняється подходами до оцінки. Є спеціальні методичні підходи, завдяки яким використовують інформацію по купівлі-продажу таких цінних паперів. Такий метод також передбачає розмір прибутку, які акції приносять власнику, одним словом — дивіденди. Але всеж, частіше оцінуц підприємства розраховують на основі оцінки балансових активів. А оцінка акцій визначає саме ту частину вартості бізнеса, яка приходиться на цей пакет акцій. Можно оцінювати ринкову вартість акцій, які емітовані закритими або відкритими акціонерними товариствами у таких ситуаціях, коли потрібно провести:

  • оцінку акцій через зміну структури бізнесу, а також через його злиття чи поглинання;

  • оцінку акцій, коли потрібно укласти договір з купівлі та продажу, або дарування;

  • оцінку вартості акцій для визначення вартості при викупі;

  • оцінку цінних паперів, щоб запустити додатковий випск в обіг;

  • оцінку вартості акцій для того, щоб знайти інвестора ззовні.

  • Оцінку акцій для отримання кредита.

    На такий процес впливає розмір пакету акцій, який оцінюють, і їх ліквідність.

Для того, щоб переконатись у надійності акцій, можно взяти за основу оцінку фінансового стану емітента, але не враховуючи біржовий лістинг та рейтинги.Також можно проаналізуватиемісійну інформацію і його статус. Поганим знаком для інвестора буде нечіткість прописання прав власників акцій, а також обмеженність доступу для акціонерів щодо діяльності данного підприємства.